Logo Gminy Lubichowo
Powróć do: strona główna

Dla Turysty

Licząca 161 km2 Gmina Lubichowo zajmuje południowy skrawek województwa pomorskiego, na skaju Borów Tucholskich. Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Występuje tu morena denna płaska, wśród której występują liczne zagłębienia – jeziora i stawy. Gmina ma charakter rolniczo – turystyczny, a jej powierzchnia wynosi 161 km². Tereny gminy znakomicie nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Bogactwem naturalnym są tereny leśne zajmujące ponad 60% ogólnej powierzchni gminy, z czego połowę stanowią Bory Tucholskie o czystym i zdrowym powietrzu. Wśród osobliwości przyrody można wymienić stare dęby we Wdeckim Młynie oraz wiekowe lipy w Lubichowie.

Największą atrakcją gminy, oprócz lasów, są liczne jeziora bogate w ryby. Występuje tu wiele gatunków ptactwa wodnego (łabędź niemy, czaple, kormorany, kaczki, żurawie). Przepływająca przez teren gminy na długości  około 17 km rzeka Wda, to urozmaicony szlak spływów kajakowych, a jednocześnie raj dla wędkarzy. Również na tej rzece znajdują się żeremia bobrów. W lasach żyje mnóstwo zwierzyny płowej, jak: sarny, jelenie, daniele, a także inne. W tych lasach lubił polować sam król Jan III Sobieski, który miał swój pałac      w Gniewie.

Na terenie Gminy Lubichowo zobaczyć można starą zabudowę wsi kociewskiej. Pod względem architektonicznym ciekawe są kościoły w Lubichowie, Ocyplu i Wdzie.   W miejscowości Szteklin zabytkiem jest autentyczny modrzewiowy dworek szlachecki  z 1827 roku.
Jest to jedyna w okolicy Starogardu Gdańskiego tak dobrze zachowana drewniana rezydencja szlachecka.

W skład gminy wchodzi:
- 12 sołectw: Bietowo, Lubichowo, Mermet, Mościska, Ocypel, Osowo Leśne, Smolniki, Szteklin, Wda, Wilcze Błota, Zelgoszcz i Zielona Góra,
- 12 miejscowości nie sołeckich: Baby Leśniczówka, Budy, Brzóski, Krampka, Krępka, Lasek, Lipinki Królewskie, Młynki, Ocypel Leśniczówka, Sowi Dół, Szlaga Leśniczówka, Wdecki Młyn