Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wójt Gminy Lubichowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”

Ocena 0/5

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lubichowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” (zwanego dalej „Programem”). Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54).
Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. 

W oparciu o art. 17, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54) wystąpiono o zaopiniowanie Programu do organu wykonawczego powiatu – Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Wójt Gminy Lubichowo po opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” zaprasza do konsultacji społecznych Programu i informuje
o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Z dokumentami w wersji papierowej można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy Lubichowo (ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo) w pokoju nr 17 (I piętro). Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Karolina Jezierska, tel. tel. 58 58-85-221 wew. 27.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej: 
https://lubichowo.pl/ (w zakładce aktualności) jako załącznik do niniejszej informacji,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubichowo
https://bip.lubichowo.pl/ 

Zgodnie z art. 39 - 43 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lubichowo ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji w ramach konsultacji społecznych dokumentu. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków (formularz uwag do projektu Programu został zamieszczony jako załącznik do niniejszej wiadomości).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 25.01.2024 r. do 16.02.2024 r.:
W formie pisemnej, na adres:  Urząd Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
z  dopiskiem „uwagi program ochrony środowiska”

Ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lubichowo (adres: ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo) w pokoju nr 17 (piętro). Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Karolina Jezierska, tel. tel. 58 58-85-221 wew. 27.
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ochrona.srodowiska@lubichowo.pl 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 16.02.2024 r.) pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubichowo.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Wójt Gminy Lubichowo, bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych dalszych etapów opracowania dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubichowie.,
3.        Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubichowo, www.bip.lubichowo.pl
4.        Strona internetowa www.lubichowo.pl
5.        a/a. K.J. Tel. (0-58)5885221 wew. 27

Pliki do pobrania:

Formularz_składania_uwag_POŚ_Lubichowo.docx
Format: docx, 22.65 kB
obwieszcenie_skan.pdf
Format: pdf, 492.93 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.