Logo Gminy Lubichowo
Powróć do: dla mieszkańca

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.
    Wniosek do pobrania : http://bip.lubichowo.pl/m,426,wpis-do-ewidencji.html
  2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w sekretariacie UG w Lubichowie

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.

2.Krótki opis obiektu.

3.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo  - na żądanie wnioskodawcy.

Opłatę należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Lubichowo
38 8341 0000 0000 0127 2000 0177

Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

 Warto wiedzieć-Kary

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

-w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
-używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
-świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
-świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.