Logo Gminy Lubichowo
Powróć do: dla mieszkańca

Telefony do poszczególnych Referatów Urzędu Gminy Lubichowo

 

Pokój

PARTER

TELEFON

E-mail

IMIĘ i NAZWISKO

1

GOPS -Pomoc Społeczna

58 588 52 29 gops@lubichowo.pl Beata Adamowska, Lucyna Kajut,
Teresa Gapska, 

2

Punkt Obsługi Klienta-biuro podawcze

58 588 52 26


biuro.podawcze@lubichowo.pl

Natalia Lanzer

3

GOPS Kierownik

58 588 52 29

gops@lubichowo.pl

Ewa Trzos

4

GOPS Świadczenia rodzinne

58 588 52 29

gops@lubichowo.pl

 Dorota Wrycza

6

GOPS Księgowość

58 588 52 29

gops@lubichowo.pl

Monika Kotewicz-Bladowska

8

Gospodarka Komunalna,

41

gospodarka.komunalna@lubichowo.pl  

wodociagi.drogi@lubichowo.pl

Monika Brodnicka-Gort,

 Lesław Kosecki

9

Podatki i opłaty lokalne, Księgowość Podatkowa

25

podatki@lubichowo.pl

Jolanta Kowalewska, Jolanta Piesik,  Marta Doering

10

Gospodarka Komunalna Kierownik

45

kierownik.gk@lubichowo.pl

Anna Kuczkowska

11

USC, Sprawy Obywatelskie,  Działalność Gospodarcza

40

usc@lubichowo.pl

Aleksander Kozłowski

 

PIĘTRO

TELEFON

E-mail

IMIĘ NAZWISKO

12

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

58 5885291

sapo_lubichowo@wp.pl

Mirosław Dőring, Małgorzata Marynowska,
Danuta Czechowska, 
Małgorzata Czubek,
Beata Osowska-Szramka,

16

 

A

B

Sekretariat

Wójt Gminy Lubichowo

Sekretarz Gminy

58 588 52 21 wew. 24

 

22

23

ug@lubichowo.pl

wojt@lubichowo.pl

sekretarz@lubichowo.pl

Adriana Kołodziejczyk

Andrzej Toczek

Rafał Wachowiak

17

Ochrona Środowiska, Obsługa Rady Gminy,
 transport i OSP

27

obsluga.rady@lubichowo.pl

ochrona.srodowiska@lubichowo.pl

Ewelina Wylot

Karolina Jezierska

18

Skarbnik Gminy

29

skarbnik@lubichowo.pl

Magdalena Kłos

19

Księgowość budżetowa

26

ksiegowosc@lubichowo.pl

Aneta Gibas, Wiesława Gwizdała,

Edyta Chyrek, Marta Weber

21

Geodezja, Planowanie Przestrzenne, Inwestycje,
Budownictwo, Zamówienia Publiczne,
Zarządzanie Kryzysowe i OC, Rolnictwo, Leśnictwo

28, 31

geodezja@lubichowo.pl

zamowienia.publiczne@lubichowo.pl

rolnictwo@lubichowo.pl

budownictwo@lubichowo.pl

Katarzyna Wachnik,

Agnieszka Galant-Blechle

 Maciej Dulski

Klaudia Kurzyńska

22

Promocja, sport, turystyka

44

promocja@lubichowo.p

Magdalena Kijak

 


Stanowisko ds. kanalizacji sanitarnej


 

58 58 85 813


 

oczyszczalnia@lubichowo.pl


Piotr Alfut

Oraz dodatkowe telefony w sprawach awarii !
Pogotowie drogowe: Tel. 731 054 627
Lesław Kosecki podinspektor ds. gospodarki komunalnej 
Prosimy kontaktować się przede wszystkim w sprawie:
- zimowego utrzymania dróg czyli odśnieżania, zgłaszania silnego oblodzenia jezdni, nieprzejezdność z powodu opadów śniegu itp,- w sprawach uszkodzeń jezdni
jak i nierówności utrudniających ruch pojazdów,
- w sprawach dotyczących bezpieczeństwa ruchu
i oznakowania dróg gminnych. 
Pogotowie wodociągowe: Tel. 573 368 910
Grzegorz Prabucki konserwator Zielona Góra
Waldemar Prabucki konserwator Lubichowo
Stanisław Gdaniec konserwator Zelgoszcz i Osowo Leśne
Jakub Szydłowski konserwator Ocypel i Wda

Prosimy kontaktować się głównie w sprawie:
- awarii wodociągowych w postaci wycieków na sieci (przed wodomierzem)
- braku dostawy wody,
- w sprawach dotyczących wodomierzy (montaż, wymiana, oplombowanie)
- w sprawie odbioru nowego przyłącza.