Logo Gminy Lubichowo

OSP

Na terenie Gminy Lubichowo działa 6 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubichowie, Ocyplu oraz Zielonej Górze należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

JEDNOSTKA

PREZES

NACZELNIK

LUBICHOWO

Krzysztof Klin

Grzegorz Wysocki

OCYPEL

Łukasz Gaszkowski

Kamil Lewandowski

ZIELONA GÓRA

Łukasz Malinowski

Sebastian Pączek

WDA

Karol Rombalski

Dawid Kośmiński

OSOWO LEŚNE

Edward Błaszków

Roman Glanert

SZTEKLIN

Czesław Cichocki

Stanisław Mieczkowski

Ogólna ilość członków OSP wynosi 115.
Komendantem Gminnym jest dh Roman Glanert
natomiast Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest dh Krzysztof Karaszewski.