Logo Gminy Lubichowo
Powróć do: dla mieszkańca

Opłaty za ścieki oraz wodę

Szanowni Państwo,
aktualnie wysyłane są do mieszkańców Gminy Lubichowo faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Faktury przesyłane są zgodnie z Państwa dyspozycją pocztą (listem zwykłym), lub wysyłana pocztą elektroniczną (e-mail).
Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy.
UWAGA!
Od miesiąca maja br. każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.
Prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas dokonywani wpłat.

KOMUNIKAT !
 Z przyjemnością informujemy, że od czerwca br. do odbiorców wody z sieci wodociągowej Gminy Lubichowo wysyłane są powiadomienia SMS o wystawionej fakturze za wodę i ścieki o treści:
Dnia ………wystawiono fakturę nr……..za wodę/ścieki płatność ( podany termin).
Prosimy o wpłatę kwoty ( podana suma) na konto ( numer konta indywidualnego).
Nadawcą powyższego SMS jest UG Lubichowo.
W razie potrzeby oryginał faktury jest do pobrania w biurze Urzędu Gminy pokój nr 8.
Jest to odpowiedź na zaspokojenie coraz powszechniejszego dążenia do wykorzystywania nowoczesnych technologii.
Jeżeli ktoś z Państwa dotychczas nie wyraził zgody na otrzymywanie faktury elektronicznie i nie podał numeru telefonu bądź adresu email, a chciałby otrzymywać powiadomienia proszony jest o kontakt pod nr tel. 58 5885221 wew. 24.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Komunikat UG Lubichowo Urząd Gminy Lubichowo Dnia wystawiono ........ fakturę hr...za wodę/ścieki płatność podany termin). Prosimy wpłatę kwoty( podana suma) na konto (numer konta indywidualnego).”
 
 Urząd Gminy Lubichowo informuje, że od 2022 roku wystawianie faktur za pobór wody i odpady ścieków na terenie Gminy Lubichowo odbywać się będzie w okresach dwumiesięcznych z terminem wystawienia Faktury do 15 drugiego miesiąca tj.:
15 lutego, 15 kwietnia, 15czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.
O czym mówi Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 2 Iistopada 2021r.
w sprawie: ustalenia częstotliwości wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubichowo.

 

 
 
 

Pliki do pobrania:

zarzadzenie_92_2021.pdf
Format: pdf, 196.77 kB