Logo Gminy Lubichowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Lubichowo.

Ocena 0/5

Na podstawie Art. 21 ust. 4,5 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 
z 2024r., poz. 530 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Lubichowo od dnia 28 maja 2024 r. do dnia 28 lipca 2024 r ., w siedzibie Urzędu Gminy Lubichowo,  pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.  

W terminie 30 dni ostatniego dnia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenie lasu, tj. do 28 sierpnia 2024r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia 
i wnioski w sprawie planu.                

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2024  r. Wnioski należy składać bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.                                         

Informuje ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.                                              

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności