Gmina Lubichowo

SAPO

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Urząd Gminy Lubichowo pok. nr 12

tel.:58 5885291
e-mail: sapo_lubichowo@wp.pl

Mirosław Dőring-Kierownik SAPO
Danuta Czechowska-Główny księgowy
Beata Osowska-Szramka-Starszy referent ds. księgowości i płac
Małgorzata CzubekStarszy referent ds. księgowości i kadr
Małgorzata Marynowska-Referent ds. księgowości i płac