Gmina Lubichowo

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

Na wniosek Wójta Gminy Lubichowo w dniu 30 marca 2021 roku Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, które miały miejsce od 1 grudnia 2020 roku do 10 marca 2021 roku na terenie Gminy Lubichowo.

W związku z powyższym, rolnicy którzy jeszcze nie złożyli wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym mogą złożyć wniosek wraz z wskazanymi załącznikami.
Natomiast rolnicy, którzy złożyli już wnioski o oszacowanie strat proszeni są o złożenie wniosku na wskazanym formularzu i dołączenie wymaganych załączników.
Formularz wniosku dostępny jest w linku jak i bezpośrednio w siedzibie urzędu.
Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubichowo w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 58 58 85 221 wew. 31.