Gmina Lubichowo

Wójt Gminy Lubichowo zaprasza do udziału w debacie publicznej „Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”.

Debata publiczna jest prowadzona do dnia 19.04.2021 r. Do udziału w procesie debaty publicznej „Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, debata publiczna Raportu diagnostycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 19.04.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: ug@lubichowo.pl.

Celem opracowania raportu jest przedstawienie syntetycznej diagnozy społecznogospodarczej i środowiskowo-przestrzennej obszaru Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie na potrzeby sporządzenia strategii terytorialnej obszaru na lata 2021-2030, z perspektywą do 2050 r. Diagnoza wykorzystuje podstawowe dane statystyczne, dane i opracowania gminne, badania społeczne i porusza wybrane, najważniejsze dla rozwoju obszaru Partnerstwa zagadnienia.

 

Szczegóły oraz wniosek do pobrania na stronie http://bip.lubichowo.pl/m,442,bory-tucholskie.html?page=1