Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ROZBUDOWA WODOCIĄGU

„Rozbudowa wodociągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy)”

W dniu  22 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Sławomir Bieliński podpisał  umowę na realizację inwestycji  pn. „Rozbudowa wodociągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy)”. Roboty budowlane wykonane zostaną przez firmę Zakład Instalacji Sanitarnych Jan Miętki z Liniewa, a ich wartość wyniesie 218 956,46 zł brutto. W wyniku planowanej inwestycji do końca czerwca 2016 r.  powstanie sieć wodociągowa o długości ok. 4,6 km. Zmiana infrastruktury technicznej poprzez  rozbudowę sieci wodociągowej jest dążeniem Wójta do maksymalnego zwodociągowania Gminy Lubichowo.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: ROZBUDOWA WODOCIĄGU

Harmonogram kontroli - gospodarka ściekami

Kontrola w zakresie wypełniania realizacji obowiązku prawidłowej gospodarki ściekami na terenie gminy Lubichowo

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubichowo (Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubichowo), Wójt Gminy Lubichowo informuje o przeprowadzeniu kontroli usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych według załączonego harmonogramu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania       w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Harmonogram kontroli :

http://lubichowo.pl//container/Harmonogram kontroli usuwania nieczystosci plynnych z zbiornikow bezodplywowych na 2016 rok (1).pdf

 

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Harmonogram kontroli - gospodarka ściekami