MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBICHOWO !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

W związku z realizacją zadań na rzecz minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2
Gmina Lubichowo otrzymała z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych jednorazowe maseczki ochronne celem bezpłatnego przekazania mieszkańcom. Liczba maseczek przewidziana na jednego mieszkańca to 4 szt.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się w miarę możliwości do Sołtysów w celu odebrania maseczek. Sołtysów wspierać będą Radni oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Lubichowo.

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich panujących aktualnie obostrzeń.