Złóż wniosek na świadczenie wychowawcze "500+"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie  przypomina, że świadczenie wychowawcze („500 +”) jest przyznane do 31 maja 2021 r. w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia należy ponownie złożyć wniosek:

  • drogą elektroniczną od 01.02.2021

  • w formie papierowej od 01.04.2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie

Jednocześnie informujemy, że jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca2021 r.