Program "Wspieraj Seniora" działa na terenie Gminy Lubichowo.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (należność za zakupy opłaca Senior).

W naszej gminie z tej pomocy skorzystało już 8 osób powyżej 70 roku życia. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie dostarczają tym osobom żywność oraz potrzebne środki higieny osobistej.