ZAKOŃCZENIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY Lubichowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W listopadzie br. Gmina Lubichowo zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2020”. Realizacja zadania dotyczyła demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo. W ramach przedmiotowego zadania usunięto wyroby zawierające azbest z terenu 32 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lubichowo, o łącznej masie 77,840 ton.

Na realizację niniejszego zadania Gmina Lubichowo otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24702,00 zł stanowiącej 100 % kosztów kwalifikowanych zadania. Dofinansowanie pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 39820,00, z czego 24702,00 zł stanowi wspomnianą kwotę dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast kwota 15118,00 stanowi wkład własny Gminy. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo w ilości 77,84 Mg

Link do strony funduszu: www.wfos.gdansk.pl