Gmina Lubichowo zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na utylizację azbestu w 2020 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Lubichowo informuje, że w ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-16/4941/2020/AZBEST-2020 z dnia 28.10.2020 r. na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2020 r.” do końca bieżącego miesiąca zostanie odebrany azbest od mieszkańców, którzy wystąpili z wnioskiem.

Realizacją zadania zajmuje się firma ECO POL z siedzibą w Pruszczu, która będzie  kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami celem wyboru terminu na wykonanie prac związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zwierających azbest.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie