Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gospodarczej Panem Zdzisławem Oerlich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 30 grudnia 2019 r. zarządzeniem Nr 116/2019 r.
Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek powołał Radę Gospodarczą działającą przy Wójcie.
Rada pełni funkcje opiniodawcze i konsultacyjno-doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym Gminy Lubichowo oraz w zakresie działań Wójta Gminy Lubichowo dotyczących sfery przedsiębiorczości.
Na przewodniczącego wybrany został Pan Zdzisław Oelrich.
Zapytałam Pana Zdzisława jak widzi on działanie Rady.

 

 

M:Panie Zdzisławie Wójt Gminy powołał Radę Gospodarczą. Stanął Pan na czele przedsiębiorców , tych którzy z nie jednego pieca jedli chleb.
Jakie są Pana spostrzeżenia po tych paru spotkaniach?

ZO: Na wstępie chciałbym podziękować Panu Wójtowi Andrzejowi Toczek za zauważenie potrzeb powołania Rady Gospodarczej w Gminie Lubichowo, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich kluczowych branż w naszym regionie, czyli: rzemieślnicy, producenci, rolnicy, a także przedstawiciele z przemysłu leśnego i turystycznego.
W następnej kolejności chciałbym podziękować wszystkim członkom Rady za wybór mnie na Przewodniczącego Rady Gospodarczej oraz za powierzone mi zaufanie.
Odpowiadając na pytanie jestem zaszczycony, że mogę współpracować z przedsiębiorcami z naszego regionu z tak dużym doświadczeniem, które zdobywali przez te wszystkie lata prowadzenia działalności. Właśnie na tych pierwszych
spotkaniach zauważyłem, że problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy są bardzo zbliżone niezależnie od branży. Dlatego myślę, że w niedługim czasie ustalimy
jakie będziemy chcieli podjąć działania, aby te problemy rozwiązać.

M:Zaczynał Pan swoją pracę od bycia operatorem maszyn do obróbki skrawaniem, dziś ma Pan swoją prężnie działającą firmę. Jaki jest Pana przepis na sukces?

ZO: Ogólnego przepisu na sukces nie ma. Na sukces zawsze składa się dużo czynników. Jednym z nich jest zdobywanie doświadczenia od podstaw, od stanowiska przy maszynie, poznawania tych problemów i rozwiązywania ich oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Następnym jest spotykanie na swojej drodze ludzi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Kolejnym z czynników na pewno jest
uparte dążenie do celu i szukanie konkretnych partnerów biznesowych.

M:Jest Pan mieszkańcem Gminy, chciałam zapytać o Pana spostrzeżenia odnośnie
rozwoju Gminy oraz infrastruktury na przełomie lat?

ZO: Jeśli możemy spojrzeć na ostatnie dziesięciolecie, w mojej ocenie, nastąpiła poprawa rozwoju infrastruktury regionu. Przez ten krótki okres, gdzie mamy nowe
władze samorządowe, które bardzo mocno pracują nad pozyskaniem środków unijnych na rozbudowę infrastruktury drogowej i oświatowej (np. drogi, żłobek,
przedszkole) zaobserwować można widoczne efekty i skuteczność działania władz w tym kierunku. Działania te są efektywne pod względem pozyskania środków jak i
odbiorów jakościowych. Nowe Władze samorządowe w tym krótkim czasie osiągnęły bardzo dużo porównując do lat poprzednich. Po rozmowie z Panem Wójtem
Andrzejem Toczek oraz członkami Rady Gospodarczej doszliśmy do wniosku, że warto będzie zainwestować w bardziej innowacyjne rozwiązania rozwoju naszej Gminy, między innymi inwestycje w edukację, a także inwestycje w kroki, które spowodują, że młodzi mieszkańcy będą
chcieli podejmować pracę, otwierać własne biznesy na terenie naszej Gminy, co jest w interesie przedsiębiorców, ale również mieszkańców. Warto również inwestować w promowanie regionu, wykorzystując jego potencjał przyrody, co sprzyja rozwojowi turystyki.

M:Mamy aktualnie trudny czas w którym poszukujemy nowatorskich, oryginalnych i
czasami bezprecedensowych sposobów wyjścia z kryzysu. Czy ma Pan jakieś swoje
pomysły na wsparcie gospodarki Gminy?

ZO: Na dzień dzisiejszy trudno jest określić, z czym przyjdzie nam się zmierzyć i jak bardzo dotknie nas wszystkich kryzys ekonomiczny. Wiemy na pewno, że
warto być solidarnym z rzemieślnikami i przedsiębiorcami, a także zakładami usługowymi.Powinno się kupować usługi i produkty od regionalnych producentów i usługodawców.
Przez wspieranie ich dbamy o to, aby przetrwały, a co
za tym idzie utrzymały stanowiska pracy na stałym poziomie. Jeśli mielibyśmy spojrzeć długofalowo, to każda inwestycja w rozwój regionu da nam większe szanse na szybsze wyjście z kryzysu i to niezależnie na jakiej płaszczyźnie, czy będzie to
rolnictwo, rzemiosło, przemysł, usługi czy turystyka.

M:W skład zespołu wchodzą przedstawiciele osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Naszej Gminy . Czy uważa Pan, że jesteście w stanie porozumieć się i zgodnie doradzać Wójtowi?

ZO: W mojej ocenie, po pierwszych spotkaniach z członkami Rady, którzy cechują się dużym doświadczeniem w prowadzeniu działalności i tak jak Pani podkreśliła w
pierwszym pytaniu, że „z niejednego pieca chleb jedli” uważam, że są to na tyle konkretni członkowie tego Zespołu, że będziemy dochodzić do wspólnych wniosków i
wspierać Pana Wójta w decyzjach podejmowanych w kierunku rozwoju naszego regionu, a także inwestycji w infrastrukturę, które wpłyną na zwiększenie potencjału Naszej Gminy.

Dziękuję za rozmowę,
Magdalena Kijak