Powołanie Członków Rady Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Lubichowo Zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. powołał członków Rady Gospodarczej w składzie:
1)Zdzisław Oerlich-przewodniczący
2)Tadeusz Döring-wiceprzewodniczący
3)Piotr Reimus-wiceprzewodniczący 
4)Jerzy Fialek-sekretarz
5)Irena Tuszyńska
6)Mariusz Krysiak
7)Henryk Kubiński
8)Paweł Sender
9)Adam Kowalczyk
10)Mieczysław Michna
11)Leszek Moritz
12)Paweł Tuszyński

→link do zarządzenia na bip lubichowo:
http://bip.lubichowo.pl/a,21175,zarzadzenie-nr-282020-wojta-gminy-lubichowo-z-dnia-28-kwietnia-2020-r-w-sprawie-powolania-czlonkow-r.html