Utworzenie Rady Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 30 grudnia 2019 r. zarządzeniem Nr 116/2019 r. Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek powołał Radę Gospodarczą działającą przy Wójcie.
Rada pełni funkcje opiniodawcze i konsultacyjno-doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym gminy Lubichowo oraz w zakresie działań Wójta Gminy Lubichowo dotyczących sfery przedsiębiorczości.

→link do zarządzenia na bip lubichowo: 
http://bip.lubichowo.pl/a,21172,zarzadzenie-nr-1162019-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-powolania-rady-gospodarczej-przy-wojcie-gm.html