Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.
  Wniosek do pobrania : http://bip.lubichowo.pl/m,426,wpis-do-ewidencji.html

 2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w sekretariacie UG w Lubichowie

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.

  2. Krótki opis obiektu.

  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubichowo.

   Opłaty:

   Wpis do ewidencji jest bezpłatny.