Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Lubichowo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubichowo odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

- Folii rolniczych,
- Siatki i sznurka do owijania balotów,
- Opakowań po nawozach,
- Big Bagów.

W związku z  powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8,
83-240 Lubichowo w terminie do 25 listopada 2019 r.

Osoby do kontaktu:

Maciej Dulski, zamowienia.publiczne@lubichowo.pl tel.585885221 wew. 31,

Karolina Jezierska, ochrona.srodowiska@lubichowo.pl tel. 585885221 wew. 27.

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubichowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Lubichowo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Pliki do pobrania