Warto zobaczyć - przystanki przyrodnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Jezioro  Lubichowskie

Prawie w centrum Lubichowa, z południowej strony wsi znajduje się Jezioro Lubichowskie. Powierzchnia jeziora wynosi 35 ha. Głębokość dochodzi do  10 m, ale przy brzegach jest znacznie płytsze  najczęściej 2 – 3 m. Jezioro ma wody III klasy czystości co nie jest najlepszym wskaźnikiem, bo od tego zależy jakie zwierzęta w nim żyją i czy my możemy bez żadnych obaw kąpać się. Żyją w nim oprócz szczupaka, węgorza, karpia, lina, także rzadziej spotykane ryby jak amur czy tołpyga oraz sieja. Nad jeziorem mieszka dużo ptactwa wodnego. Mają tutaj doskonałe schronienie, bo gniazda ich znajdują się w gęstych szuwarach porastających brzegi. Można też czasami zauważyć szybującego rybołowa, który poluje na jeziorach, stawach hodowlanych w promieniu kilku kilometrów od gniazda. Wśród ptactwa wodnego widoczne są również czaple, kormorany, żurawie. W jeziorze Lubichowskim, podobnie jak w większości jezior polskich, żyje rak. 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie i głazy narzutowe

Oczyszczalnię zaczęto budować w czerwcu 1997 r a uruchomiono ją w 1998r. 7 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie. Nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno – chemiczno – biologiczną. Jest ona wyposażona w kraty gęste schodkowe, które wyłapują zanieczyszczenia stałe. Piaskownik usuwa piasek ze ścieków (zwłaszcza dowożonych beczkowozami). Niewielka ilość środka chemicznego dodawanego w dalszym cyklu oczyszczania powoduje usuwanie szkodliwych związków i wytrącanie osadu. W dalszej kolejności ścieki trafiają do reaktora biologicznego gdzie dokonuje się ostatni etap oczyszczania (biologicznie), po którym ścieki rozdzielają się na wodę odprowadzaną do środowiska i osad odwadniany na prasie i wywożony na wysypisko śmieci. Ogólnie oczyszczalnia przerabia 120m3/d z tego 20 – 30m3/d to ścieki z kanalizacji. Możliwość oczyszczalni w przyszłości to 520m3/d.


Wiekowe lipy  w Lubichowie – pomniki przyrody

Lipa szerokolistna – obwód pnia 3,14, wysokość 19 m, wiek 150 lat (drzewo znajduje się przy bramie wejściowej na czynnym cmentarzu
w Lubichowie).
Lipa szerokolistna - obwód pnia 3,15 m, wysokość  18 m, wiek 150 lat (drzewo znajduje się na czynnym cmentarzu w Lubichowie).

Aleja z  dziesięciu lip: drzewa o wymiarach - obwód pni od 2,21 m
do 3,80 m, wysokość 20 m, wiek 150 lat (aleja znajduje się między kościołem a  czynnym cmentarzem  w Lubichowie). 

Nadleśnictwo Lubichowo i punkt widokowy ,,Panorama Lubichowa” (od strony Ocypla przy jezierze Lubichowskim)

Nadleśnictwo Lubichowo stanowi północno wschodni kraniec Borów Tucholskich. Z północy na południe, silnie  meandrując, przepływa rzeka Wda. Niska ilość opadów, ubogie piaszczyste gleby spowodowały,że głównym gatunkiem produkcyjnym jest sosna. Nadleśnictwo Lubichowo to duża jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; 28,3 tysiące hektarów, 3 odręby leśne, 26 leśnictw, w tym łowieckie i szkółka gospodarcza, a także  produkcyjny charakter wymuszają intensywne życie zawodowe. Dobra jakość drewna sosnowego pozwala na pokrycie potrzeb związanych z odnowieniami, pielęgnowaniem i ochroną drzewo. 

Bocianie gniazda w Bietowie – Kaliskach

Tuż przy drodze z Lubichowa do Szteklina można zobaczyć kilka dużych bocianich gniazd umiejscowionych na dachach domów lub na słupach. Co roku  już od połowy kwietnia wracają do nich pary bocianów. W sumie zaobserwować można tu kilkanaście ptaków. 

Rzeka Wda -  szlak kajakowy i żeremia bobrów

Przepływająca przez teren gminy na długości około 17 km rzeka Wda, to urozmaicony szlak spływów kajakowych a jednocześnie raj dla wędkarzy. Corocznie odbywają się nią liczne spływy kajakowe, w tym o randze międzynarodowej, a wzdłuż cieku powstają miejsca biwakowania i odpoczynku.  Również na tej rzece znajdują się żeremia bobrów. Bobry zasiedliły się na całym dorzeczu rzeki Wdy .Najstarszy drzewostan czyli „Krzywe Koło” usytuowany jest właśnie w pętli rzeki Wdy, utworzony dla ochrony unikatowego fragmentu lasu .

Dąb 700-letni w Osowie  Leśnym po południowej stronie Wdy 

Po południowej stronie Wdy, w odległości ok. 1,5 km od leśniczówki Młynki w górę rzeki. Według podania w przyrzecznych bagnach Francuzi w latach 1812 - 1813 zatopili pieniądze, które oddano w opiekę diabłu. Ten w każdą noc świętojańską rozpala na bagnach ogniki z palącymi skarbami. Mówią, że można je zdobyć, ale trzeba trafić w nie korkiem, ściągniętym z lewej nogi i rzuconym lewą ręką. A to się dotąd nikomu nie udało. Przetrwało do dziś porzekadło: „pójść do starego dębu”.

Miejsca lęgowe

Miejsca lęgowe rzadkich ptaków i zlotów na „obrady” kruków czarnych koło leśniczówki Baby. Rzadkie gatunki ptaków i zloty na obradach kruków    czarnych: oddział 187 leśniczówka Baby, 3,5 km na południe od wsi.

Jezioro Święte koło Ocypla oraz pomniki przyrody żywej na Jeziorze Wielki Ocypel

Na jeziorze Wielki Ocypel gnie1dzi się łabęd1 (przybył kiedyś z lodowcem), zanikająca kolonia czapli siwej z kilkoma stanowiskami lęgowymi w wysokopiennym drzewostanie sosny.

Podanie o jeziorze Święte. Kiedyś na jego miejscu, we  wnęce terenowej była wieś z kościołem. Wioskę zamieszkiwali grzesznicy. Bóg ich ukarał, gdyż wieś zapadła się pod ziemię i na jej miejscu pojawiło się jezioro. Nocami słychać z głębi jeziora jęki potępieńców oraz bicie  dzwonów.

Wiekowy dąb we Wdeckim Młynie

Oprócz kilku wiekowych dębów otaczających dworek we Wdeckim Młynie rośnie tu także dąb - kolos liczący sobie dobrze ponad 500 lat. Jest pomnikiem przyrody, który mógłby opowiedzieć kawałek historii tego uroczego zakątka.

Elektrownia wodna we Wdeckim Młynie i punkt widokowy „Dolina Wdy” 

Malownicza rzeka Wda oprócz walorów turystycznych wykorzystana została jako 1ródło energii elektrycznej. W miejscowości Wdecki Młyn znajduje się jedyna w powiecie starogardzkim elektrownia wodna. Moc elektrowni jest niewielka, ale naturalne 1ródło energii i ekologiczny sposób jej pozyskania godny jest uwagi. Warto to miejsce zobaczyć tym bardziej, że tuż obok znajduje się pałac i wiekowy 500-letni dąb.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie