NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu starogardzkiego mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcy prawni,  a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie). W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego. Świadczenia będą udzielane zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy

(dni i godziny)

miejscowość

ulica, nr domu

kod pocztowy

dni przyjęć

godziny przyjęć

1.

Czarna Woda

ul. Mickiewicza 7

 

83-262

Czarna Woda

poniedziałek

13.00 – 17.00

wtorek – piątek

11.00 – 15.00

2.

Skarszewy

ul. Szkolna 9

83-250

Skarszewy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

8.00 – 13.00

wtorek

12.00 – 17.00

3.

Skórcz

ul. Główna 28

83-220

Skórcz

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

10.00 – 14.00

środa

14.00 – 18.00

4.

Starogard Gdański

ul. Kanałowa 3

83-200

Starogard Gdański

poniedziałek – piątek

7.30 – 11.30

5.

Starogard Gdański

ul. Kanałowa 3

83-200

Starogard Gdański

poniedziałek – piątek

12.00 – 16.00

 

W Urzędzie Gminy Lubichowo porady prawne w każdą środę w godz. 9:30-10:00

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
 • procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.