Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Częstotliwość pozbywania się odpadów obowiązująca od 01.10.2018 r.

Nieruchomości
na obszarach wiejskich:

Gminy:
Bobowo,
Kościerzyna,
Lubichowo,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Skórcz,
Smętowo Graniczne,
Stara Kiszewa,
Starogard Gdański
Nieruchomości w budynkach wielolokalowych
(dla których zadeklarowano nie mniej niż 8 gospodarstw domowych)
Papier
co 4 tyg.
I-XII
Szkło
co 4 tyg.
I-XII
Metale i tworzywa sztuczne
co 4 tyg.
I-XII
Bio
co 2 tyg.
IV-XI
co 4 tyg.
XII-III
Resztkowe
co 2 tyg.
I-XII
Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
Papier
co 13 tyg.
I-XII
Szkło
co 8 tyg.
I-XII
Metale i tworzywa sztuczne
co 4 tyg.
I-XII
Bio
co 4 tyg.
I-XII
Resztkowe
co 4 tyg.
I-XII

 

 

4 grudnia 2019

Harmonogram kontroli - gospodarka ściekami

Kontrola w zakresie wypełniania realizacji obowiązku prawidłowej gospodarki ściekami na terenie gminy Lubichowo

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubichowo (Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubichowo), Wójt Gminy Lubichowo informuje o przeprowadzeniu kontroli usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych według załączonego harmonogramu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania       w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Harmonogram kontroli :

http://lubichowo.pl//container/Harmonogram kontroli usuwania nieczystosci plynnych z zbiornikow bezodplywowych na 2016 rok (1).pdf

 

8 lutego 2016

Odpowiedzialni za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.

Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański

www.starkom.pl

Tel. 58 562 30 67 ; 58 562 33 68 

e-mail: sekretariat@starkom.pl

11 sierpnia 2015