Gmina Lubichowo

STRONA GŁÓWNA

Artykuły

TWÓJ E-PIT CZEKA NA CIEBIE

TWÓJ E-PIT CZEKA NA CIEBIE

15. lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT. Urząd Skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni roczne zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 na podstawie danych które posiada. Podatnik samodzielnie wybierze czy chce skorzystać z "Twojego e-PIT-a" sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełni zeznanie podatkowe.

Więcej przeczytasz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

22 lutego 2019
Przejdź do - Henryk Jankowski (1948 - 2019)

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W 2019 ROKU

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W 2019 ROKU

Wójt Gminy Lubichowo zaprasza mieszkańców sołectw na wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich, które odbędą się:

* Wda, Gdansk, Poland - 4 luty 2019 r., godz. 17:00 Świetlica Wiejska

* Lubichowo - 5 luty 2019 r., godz. 19:00 Gminny Ośrodek Kultury

* Wilcze Błota - 6 luty 2019 r., godz. 17:00 Świetlica Wiejska

* Ocypel (wieś w województwie pomorskim) - 7 luty 2019 r., godz. 18:00 Świetlica Wiejska

* Bietowo - 8 luty 2019 r., godz. 18:00 Świetlica Wiejska

* Szteklin - 9 luty 2019 r., godz. 13:00 Świetlica Wiejska

* Osowo Leśne - 11 luty 2019 r., godz. 18:00 Świetlica Wiejska

* Zelgoszcz - 12 luty 2019 r., godz. 18:00 Świetlica Wiejska

* Mościska (województwo pomorskie) - 13 luty 2019 r., godz. 18:00 "Stara Szkoła"

* Smolniki, Gdansk, Poland - 14 luty 2019 r., godz. 17:00 Świetlica Wiejska

* Zielona Góra, Gdansk, Poland - 15 luty 2019 r., godz. 18:00 Świetlica Wiejska

* Mermet, Gdansk, Poland - 16 luty 2019 r., godz. 19:00 Świetlica Wiejska

25 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z panelu szkoleniowego oraz panelu doradczego. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych. Etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI. Rezultatem udziału w AMI w odniesieniu do pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian prowadzącym do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI i opracowany we współpracy z dedykowanym doradcą.

 

Zakres etapu szkoleniowego będzie obejmować sześć obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy:

 

  • Kultura innowacyjności
  • Zrozumienie biznesu
  • Strategia
  • Struktura organizacyjna
  • Potencjał i zasoby
  • Procesy

 

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

 

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcie programu poprowadzi uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie innowacji.

 

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy w celu powiększania zysków. To pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

 

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych. 

 

Mamy nadzieję, że program AMI jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

W przypadku zainteresowania udziałem w Akademii Menadżera Innowacji, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Liczba miejsc w I edycji pilotażowej jest ograniczona!

21 stycznia 2019

Ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin wypoczynku zimowego: 15.02.2019 r. - 24.02.2019 r.

Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

21 stycznia 2019

Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego rozpoczyna poszukiwania świadków i rodzin pomordowanych w Szpęgawsku jesienią 1939 r.

Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji filmu dokumentalnego poświęconego zbrodni dokonanej przez Niemców w Lesie Szpęgawskim w 1939 roku. Będzie to trzeci, po filmach „Karolewo 1939” i „Dąbrowa 1939”, odcinek serii „Zbrodnia pomorska 1939”, którą realizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego rozpoczyna poszukiwania świadków i rodzin pomordowanych w Szpęgawsku jesienią 1939 r.