Gmina Lubichowo

Budżet na 2021 rok w Gminie Lubichowo przyjęty.

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Lubichowo w dniu 21 grudnia 2020 r. został przyjęty budżet Gminy Lubichowo na 2021 rok.

„Budżet powstawał w bardzo trudnych czasach, w trakcie pandemii. Mieliśmy utrudniony kontakt, pracowaliśmy trochę po omacku, gdyż nie wiedzieliśmy i nie wiemy do teraz co przyniesie nam kolejny rok. Udało się. „Wydaje mi się, że stworzyliśmy satysfakcjonujący dla wszystkich budżet” -tłumaczy Skarbnik Gminy Lubichowo Magdalena Kłos.

„W nowym roku kalendarzowym szczególny nacisk postawiliśmy na rozwój infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej.
W dalszym ciągu będziemy starali się pozyskiwać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje tak potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania Naszej Małej Ojczyzny. Lwia część naszej pracy to zdobywanie informacji o możliwych dofinansowaniach, w dalszym ciągu redagowanie i składanie wniosków o dotacje i granty. Rok 2020 potwierdził naszą determinację w dążeniu do osiągnięcia celu. Słuchamy uwag i problemów Naszych Mieszkańców. Staramy się wszystkie sukcesywnie rozwiązywać. Cieszymy się z podsuwanych nam pomysłów dotyczących ewentualnych inwestycji polepszających byt w Naszej Gminie. Pomysły realizujemy, co odzwierciedla uchwalony przyszłoroczny budżet. Głosy i problemy mieszkańców są zawsze dla nas najważniejsze. W zbliżającym się roku 2021 zakończymy rozpoczęte jak i zrealizujemy kolejne etapy tegorocznych inwestycji. Rozpoczniemy też nowe, bardzo ważne. A jest ich „baaardzo” dużo - powiedział Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie