Gmina Lubichowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBICHOWO

Informujemy, że 16.12.2020r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Lubichowie odbędzie się dyskusja publiczna mająca na celu omówienie zagadnień dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, obręb Ocypel.

Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuje się zainteresowanych, iż aby móc uczestniczyć w dyskusji publicznej należy:

- zachować odległość co najmniej 1,5m miedzy sobą;

- obowiązkowo zakryć usta i nos w czasie trwania całego spotkania;

- przed wejściem do sali należy zdezynfekować dłonie przygotowanym płynem do dezynfekcji rąk;

- zająć miejsce siedzące i do końca trwania spotkania nie poruszać się po sali zebrań;

- zachować konieczne i wymagane środki ochrony bezpośredniej w kontaktach między osobami.