Gmina Lubichowo

1 listopada-pamiętamy o zmarłych pochowanych na terenie Gminy Lubichowo

Już w sobotę Dzień Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszny, czyli czas, w którym w szczególny sposób wspominani są zmarli.
Jak co roku w Gminie Lubichowo porządkowane są zaniedbane i zapomniane mogiły w lasach na terenie Gminy.

 

 

Na terenie naszej gminy z czasów II wojny światowej znajduje się kilkanaście miejsc pamięci narodowej. 
Największa nekropolia mieści się w Lubichowie, gdzie spoczywa  712 żołnierzy radzieckich poległych podczas walk o wyzwolenie naszej gminy spot okupacji niemieckiej na przełomie lutego i marca 1945r.
Po zakończeniu walk z terenu całej  gminy pozbierano szczątki poległych żołnierzy i przewieziono do Lubichowa.
Najwięcej żołnierzy radzieckich poległo we Wdzie i Osowie Leśnym gdzie doszło do najbardziej zaciętych.
Na prawie wszystkich budynkach szkolnych naszej gminy znajdują się pamiątkowe tablice ku czci zamordowanych przez Niemców  w Szpęgawsku nauczycieli na jesieni 1939r. 
Niemcy w Szpęgawsku  rozstrzelali  26 mieszkańców naszej gminy w tym aż 11  nauczycieli tj. kierowników szkół z Osowa Leśnego , Ocypla, Wdy , Smolnik, Zelgoszczy, Wilczych  Błot, Zielonej Góry oraz nauczycieli z Lubichowa i Mościsk.
W kruchcie kościoła w Lubichowie znajduje się też pamiątkowa tablica ku czci zamordowanych w Szpęgawsku kapłanów tej świątyni. Proboszcza Alojzego Rapiora oraz wikarego Kazimierza Schliepa. Za Ocyplem w kierunku Wdy znajduje się też masowy grób rozstrzelanych przez Niemców  1944r 20 Polaków. Zostali oni zabici w odwet za zastrzelenie partyzantów przybyłego do Ocypla gestapowca z Tczewa. 
Za Smolnikami w kierunku Wierzbin znajduje się też masowy grób 9 Polaków zabitych przez Niemców w grudniu 1944r. za to że pomagali partyzantom. Na cmentarzu parafialnym w Lubichowie znajduje się także masowy grób 19 Żydówek.
Zmarły one z mrozu i wycieńczenia w styczniu 1945r. podczas tak zwanego " Marszu śmierci" na trasie od Wielkiego Bukowca do Bietowa. W styczniu 1945r Niemcy ewakuowali więźniów z obozu koncentracyjnego w Stuthofie na zachód. Jedna z kolumn więźniów maszerowała przez teren naszej gminy , a ponieważ zima 1945r. była bardzo ostra część więźniarek zmarła po drodze. W sumie podczas walk i terroru II wojny światowej z terenu naszej gminy zginęło ponad 120 osób.
Spoczywają  oni  w różnych miejscach, tylko nieliczni są upamiętnieni. Szczątki tych osób spoczywają min. w Szpęgawsku, w różnych miejscach naszej gminy, we Włoszech , Anglii w Warszawie itd. Oprócz tego na terenie naszej gminy znajdują się inne miejsca pamięci jak groby żołnierzy francuskich poległych w 1807r. w Krępce, czy groby jeńców rosyjskich z czasów
I wojny światowej w Zelgoszczy.

  1 listopada jest to taki czas obyśmy pochylili głowy nad tymi wszystkimi miejscami.
Pamiętajmy też o tym trudnym czasie pandemii. Apelujemy o rozwagę i zwracamy się z prośbą aby rozłożyć wizyty na cmentarzach i w kościołach w czasie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie