Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie przypomina, że okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego „500+” kończy się 31.05.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jeśli Państwo otrzymują już świadczenie „500+”, to prosimy o nie składanie nowych wniosków. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres można składać w tut. Ośrodku od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.
W przypadku wniosków o świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego procedura przyjmowania wniosków nie zmieniła się. Wnioski można składać w tut. Ośrodku w pokoju nr 4 od 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.
Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie.