Gmina Lubichowo

informacja

Wójt Gminy Lubichowo informuje, że Gmina Lubichowo dnia 19 lipca 2018 r. ogłosiła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I”. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2018-07-19 r., nr 591506-N-2018.