Gmina Lubichowo

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubichowo

 

Pomyślnie w dniu 28 maja 2018 roku dla Wójta Gminy Lubichowo Sławomira Bielińskiego, zakończyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Lubichowo. Radni podczas obrad jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2017. Po udzielonym absolutorium Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym i radnych pogratulował Wójtowi Gminy Lubichowo dobrego zrealizowania budżetu. Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy za bardzo dobrą współpracę, pomoc i zaangażowanie.