Gmina Lubichowo

szkolenie

Dnia 18.10.2017 r. o godzinie 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie ul Dworcowa odbędzie się szkolenie dietetyczne. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział
w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.