Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie starogardzkim odbędzie się w czwartek,  8 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki
a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
p.treder@csioz.gov.pl do 20 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

23 lipca 2019
Czytaj więcej o: SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza do udziału w projekcie pn: "GraduatON"

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

23 lipca 2019
Czytaj więcej o: Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza do udziału w projekcie pn: "GraduatON"

Jubileusz 50-lecia budowy Domu Ludowego w Osowie Leśnym

Już w tę sobotę odbędzie się jubileusz 50-lecia budowy Domu Ludowego w Osowie Leśnym. Zapraszamy o godz. 19 na spotkanie ze Stefanem Brzezińskim, byłym przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Domu Ludowego w Osowie Leśnym. Tego wieczoru odżyją wspomnienia starszych mieszkańców sprzed pięćdziesięciu lat, a najmłodsi mają szansę poznać bogatą historię Osowa Leśnego nie tylko z ostatniego półwiecza.

Podczas jubileuszu zebrani będą mieli okazję obejrzeć wystawę starych fotografii z Osowa Leśnego, jego dawnych i obecnych mieszkańców, a także czynności jakimi zajmowali się na przestrzeni czasów.

Jeśli posiadasz zdjęcia lub przedmioty związane z Osowem Leśnym i chcesz podzielić się nimi z wszystkimi, wyślij na adres e-mail: kontakt.osowolesne@gmail.com lub w wiadomości prywatnej do strony OSOWO LEŚNE. Osoby mieszkające w Osowie Leśnym mogą osobiście przekazywać materiały do administracji fanpejdża, do sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. Jeśli masz kłopot z wysłaniem zdjęć, zadzwoń pod nr tel.: 692342648.

PS. Nie chcemy zabierać Wam oryginalnych zdjęć! Przekazane fotografie powiększymy do formatu A4, a oryginalne zdjęcia zwrócimy do właściciela.

17 lipca 2019
Czytaj więcej o: Jubileusz 50-lecia budowy Domu Ludowego w Osowie Leśnym

Zaproszenie na spektakl teatralny pt. „Detektyw Zagadka”

Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie zaprasza wszystkie dzieci na spektakl teatralny pt. „Detektyw Zagadka”, który odbędzie się w piątek 19 lipca br. o godz. 13:00 w sali GOK przy ul. Dworcowej 24 w Lubichowie.

17 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spektakl teatralny pt. „Detektyw Zagadka”

Konkurs "Moja SMART wieś"

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs "Moja SMART wieś"

XI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: XI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"