Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

informacja

 

 

 

 

 

 

 

22 czerwca 2018
Czytaj więcej o: informacja

..

 

 

22 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ..

informacja

Wójt Gminy Lubichowo informuje wszystkich rolników z terenu gminy, że w związku z długotrwała suszą, mogą oni składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. Wypełnione wnioski z załącznikiem można składać do dnia 6 lipca br. w Urzędzie Gminy Lubichowo pokój nr. 13.

Formularz wniosku do pobrania na http://bip.lubichowo.pl w zakładce "SUSZA"

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: informacja

Wodociąg Wda-Smolniki

 W dniu 11.06.2018 r. Wójt Gminy Lubichowo podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej – Smolniki (etap I)”. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Stankowski z Łapalic, która zadeklarowała zakończenie robót do dnia 17 sierpnia 2018 r. Zadanie polega na wykonaniu sieci wodociągowej od istniejącej sieci w miejscowości Wda do miejscowości Smolniki na odcinku o długości 3250 m. Wartość umowy opiewa na kwotę 246.505,53 zł.

Inwestycja jest realizacją postanowienia Wójta zwodociągowania całej Gminy. Kolejna wieś Smolniki, która do tej pory nie posiadała wodociągu będzie już od lipca zaopatrywana wodą z sieci co wpłynie na znaczną poprawę warunków życiowych mieszkańców. W następnym roku planuje się dalsze rozprowadzenie sieci do kolejnych mieszkańców i budynków letniskowych.

 

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wodociąg Wda-Smolniki

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubichowo

 

Pomyślnie w dniu 28 maja 2018 roku dla Wójta Gminy Lubichowo Sławomira Bielińskiego, zakończyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Lubichowo. Radni podczas obrad jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2017. Po udzielonym absolutorium Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym i radnych pogratulował Wójtowi Gminy Lubichowo dobrego zrealizowania budżetu. Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy za bardzo dobrą współpracę, pomoc i zaangażowanie.

5 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta Gminy Lubichowo