Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ŻNIWA W GMINIE LUBICHOWO

W gminie Lubichowo prawie 35 % jej powierzchni stanowią użytki rolne. W tym roku pogoda sprzyja zbiorom rzepaku i zbóż. Obecnie rolnicy zebrali już zdecydowanie ponad połowę swoich upraw. Rolników odwiedza wójt gminy Sławomir Bieliński, który nie tylko zapoznaje się z postępem żniw, ale też rozmawia o tegorocznej suszy jaka dotknęła uprawy i zdecydowanie wpłynęła na plony..

czytaj dalej...

7 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: ŻNIWA W GMINIE LUBICHOWO

informacja

Wójt Gminy Lubichowo informuje, że Gmina Lubichowo dnia 19 lipca 2018 r. ogłosiła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I”. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2018-07-19 r., nr 591506-N-2018.

 

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: informacja

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminie Lubichowo

 

Gmina Lubichowo otrzymała dofinasowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Energia- poddziałanie 10.3.1 na projekt pod nazwą zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii. Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym kotła na pellet i instalacji fotowoltaicznych, wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i przyczyni się do poprawy efektywności systemów grzewczych zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lubichowo, a także przyniesie wymierne oszczędności w ponoszonych kosztach przez Gminę Lubichowo za energię elektryczną. W ramach projektu zrealizowane zostanie 5 inwestycji na obiektach użyteczności publicznych tj:

1. Publiczne Gimnazjum w Lubichowie - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby własne budynku. Przewiduje się montaż 160 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz zainstalowanie wszystkich urządzeń pomocniczych i pomiarowych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i monitorowania pracy instalacji.

2.Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie – wykonany zostanie montażu 32 sztuk paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

3. Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie - planowane przedsięwzięcie polegać będzie także na montażu 160 sztuk paneli fotowoltaicznych produkującej energię elektryczną produkujących prąd na potrzeby własne oczyszczalni.

4. Publiczne Przedszkole w Lubichowie - obejmie montażu 32 sztuk paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne budynku przedszkola.

5.Urząd Gminy Lubichowo - w zakres robót wchodzi zaprojektowanie, dostarczenie, wymiana istniejącego kotła na miał na kocioł do spalania pellet, wyposażenie kotła w automatykę sterującą oraz inne urządzenia konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i monitorowania pracy instalacji.

Wartość projektu 909621,15 zł.

 

 

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminie Lubichowo

PODPISANO UMOWĘ

Dnia 27 lipca 2018 r. Wójt Gminy Lubichowo Sławomir Bieliński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg na realizację II etapu przebudowy drogi Lubichowo-Wda. Wybudowany zostanie odcinek jezdni asfaltowej o długości 1,2 km. Przewidywany termin realizacji do 31 października br. Wartość podpisanej umowy wyniosła 1862766, 97 zł.

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: PODPISANO UMOWĘ

II ETAP PRZEBUDOWY DROGI LUBICHOWO - WDA

Na XLV sesji Rady Gminy Lubichowo na wniosek Wójta Gminy Lubichowo dokonano zmian budżetu gminy dzięki, którym będzie podpisana umowa na budowę II etapu przebudowy drogi Lubichowo-Wda. Wybudowany zostanie odcinek jezdni asfaltowej o długości 1,2 km. Przewidywany termin realizacji do 31 października br. Ponadto dostosowano budżet do 2 letniego zadania na budowę kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap I. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w dniu 19.07.2018 roku.

 

19 lipca 2018
Czytaj więcej o: II ETAP PRZEBUDOWY DROGI LUBICHOWO - WDA

"Święto Ryby" w Ocyplu

   Dnia 30 czerwca 2018 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Jubilat" odbyło się cykliczne wydarzenie - "Święto Ryby". Było to wydarzenie o charakterze charytatywnym, którego głównym celem była zbiórka pieniędzy na leczenie mieszkańca Gminy Lubichowo - Pawła. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy przygotowali liczne atrakcje takie jak: zawody wędkarskie, występy zespołów regionalnych czy loterię fantową, a każdy z uczestników mógł skosztować tradycyjnej zupy rybnej oraz lokalnych specjałów serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz wolontariuszy udało się zebrać pokaźną sumę, która wspomoże Pawła w walce z chorobą. Zapraszamy za rok !!

6 lipca 2018
Czytaj więcej o: "Święto Ryby" w Ocyplu

"Okolice Lubichowa, które warto poznać".

Dnia 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miała miejsce promocja książki Janusza Stachulskiego pt. "Okolice Lubichowa, które warto poznać".

Tym razem autor skupia się na sąsiadujących z Lubichowem wsiach, zabiera Nas w historyczną podróż po odległych czasach. Przedstawia najważniejsze wydarzynia, które miały miejsce w Naszych okolicach, skupia się na konkretnych mieszkańcach mających wpływ na rozwój miejscowości. Znajdziemy tu również historię okolicznych szkół, kościołów czy organizacji, każdy znajdzie interesujący dla siebie fragment.

Zapraszamy do lektury !

 

6 lipca 2018
Czytaj więcej o: "Okolice Lubichowa, które warto poznać".