Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami / azbest

azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gmina Lubichowo informuje o zrealizowaniu w 2015 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo  - edycja 2015”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynikające z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Częśc 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

         Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

         Czynny udział potwierdziło ostatecznie 18 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubichowo wyrażających zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

        Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 35 534,00 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła  30 203 zł co stanowiło 85 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej przekazał 50% powyższej kwoty.

         W ramach zadania zostało zdemontowane 46,52 Mg (3 575 m2) pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.