Zwrot podatku akcyzowego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przypominamy, że nadszedł czas składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy złożyć do Wójta Gminy Lubichowo w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.lubichowo.pl/a,21512,wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-.html

Do wniosku należy dołączyć:

-faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
-oświadczenie zawierające szczegółowe informacje o producencie rolnym ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (numer gospodarstwa rolnego; forma prawna beneficjenta; kategoria przedsiębiorstwa; klasa PKD).
-producenci rolni posiadający bydło ubiegający się o zwrot obowiązani są dołączyć informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2020 r. wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu biur powiatowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Szczegółowe informację dotyczące zwrotu podatku akcyzowego znajdą Państwo na stronie:
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie