ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lubichowo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: kultury, sportu, inicjatyw społecznych, rolnictwa, gospodarki.
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubichowo do 15 stycznia 2021 r.

Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać krótki opis osoby nominowanej, jej osiągnięcia, zdjęcie oraz nazwę organu nominującego.

Nagrody są przyznawane indywidualnie lub zbiorowo,

osobom prowadzącym działalność na terenie Gminy Lubichowo lub mieszkającym w Gminie Lubichowo, posiadającym osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym.

Wnioski składać mogą:
1)Rady Sołeckie
2)Komisje Rady Gminy Lubichowo
3)Osoby prowadzące działalność gospodarczą
4)Organizacje Pozarządowe
5) Wójt Gminy

Harmonogram prac:
-29 grudzień 2020 -15 styczeń 2021 –przyjmowanie zgłoszeń
( w formie pisemnych wniosków z uzasadnieniem),
- do 22 stycznia 2021 r. wybór laureatów przez Zespół Nominujący powołany przez Wójta Gminy Lubichowo,
-do 29 stycznia 2021 r. przedłożenie wniosku o przyznanie nagród wraz z uzasadnieniem Wójtowi Gminy.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas uroczystej Sesji Rady Gminy do końca kwartału 2021 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie