Powrót do szkoły !!!Zalecenia dla uczniów PSP w Lubichowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najważniejsze zmiany, które obowiązują w szkole od 01.09.2020 r.

1. W autobusie obowiązkowo zakrywamy usta, nos – osoby bez maseczek lub przyłbicy nie będą zabierane przez przewoźnika.
2. Na korytarzach ( w czasie przerw, wejście do szkoły) oraz w toaletach obowiązkowo zakrywamy usta i nos ( maseczka lub przyłbica).
3. Przed wejściem do szkoły dezynfekujemy dłonie – płyny są ustawione przy wejściach do budynku, szatniach, na korytarzach
( można mieć swój własny żel, płyn dezynfekujący).
4. Do pomieszczeń stołówki wchodzimy w maseczce lub przyłbicy
( zdejmujemy na czas spożywania posiłku).
5. Do biblioteki wchodzimy w maseczce lub przyłbicy.
6. Na placu manewrowym obowiązuje dystans społeczny min 1,5 m od innej osoby.
7. Obuwie zmienne pozostawiamy na terenie szkoły
( nie zabieramy do domu).
8. Osoby miejscowe lub dowożone przez rodziców przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem :
a) kl. I – na godz.8:10,
b) kl. II – na godz.8:05,
c) kl. III – na godz.8:00,
d) kl. IV – na godz.7:55,
e) kl. V - na godz.7:55,
f) kl. VI – na godz.7:50,
g) kl. VII i VIII – na godz.7:45,
9. Uczniowie z poszczególnych klas wchodzą na teren budynku szkoły następującymi wejściami:
a) do budynku szkoły przy ul. Dworcowej 15:
- „klasopracownia” – kl.: IIa, IIIb, IIIc, Vb,
- wejście od strony świetlicy – kl.: Ic, IIc oraz uczniowie udający się do świetlicy,
- wejście główne – kl.: Ia, Ib, IIb, IIIa, Va;
b) w budynku szkoły przy ul. ks. Lorenza 8:
- wejściem głównym (segment I) – kl.: IVa, IVc, VIa, VIc, VIIa, VIIb, VIId,
- wejściem (segment II) – kl.: IVb, VIb, VId, VIIIa, VIIIb,
- wejściem ( segment III , łącznik do sali od ul. ks. Lorenza ) – VII c.
10. Przerwy obiadowe dla uczniów kl. 1- 8 zgodnie z harmonogramem.
11. Wydawanie herbaty w klasach 1-3 zostaje zawieszone
( uczniowie przynoszą swoje śniadanie oraz napoje).

Szczegółowe informację, procedury będą na bieżąco przesyłane przez dziennik elektroniczny. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurami na początku roku szkolnego ( 01.09.2020 r.)

Rekomendujemy by osoby, które w dniach 24 – 31. 08. 2020 r. powróciły z różnych form wypoczynku
(tj. pobyt zagranicą lub kolonie ) rozpoczęły rok szkolny od 07.09.2020 r.