Konkurs na największą dynię !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Konkursu na Największą Dynię

 I) Organizatorzy Organizatorami konkursu są: - Urząd Gminy Lubichowo,
    Współorganizatorami są - Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie, Fundacja Kulturalne Pomorze
 Konkurs jest organizowany w ramach” I Lubichowskiego Święta Dyni” .
II )Terminy:
 Konkurs odbywa się w terminie 25.08.2020-21.09.2020r. w Lubichowie.
III) Cel Konkursu:
 Celem konkursu jest popularyzacja upraw dyni i jej walorów żywieniowych oraz uatrakcyjnienie
„ I Lubichowskiego Święta Dyni”.
IV) Uczestnicy konkursu
1) Konkurs skierowany jest do osób uprawiających dynie i mieszkających na terenie Gminy Lubichowo.
V) Zasady uczestnictwa:
 1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną dynię.
 2) Zgłoszona dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona.
 3) Dynię należy dostarczyć wg uznania hodowcy  do dnia 21.09.2020 r. do Urzędu Gminy Lubichowo, gdzie komisyjnie dynia zostanie  zmierzona .
4)Należy przedstawić organizatorowi zdjęcie dokumentujące wzrost dyni na posiadłości właściciela dyni.
5) Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.
6) Komisja Konkursowa dokona oceny wielkości dyni za pomocą dwóch pomiarów obwodów - równikowego i południkowego; wielkość dyni zostanie określona jako średnia arytmetyczna tych pomiarów.
7)Komisja dokona wyboru trzech dyń, przyzna nagrodę główną (I miejsce) oraz nagrodę za II i III miejsce. Organizator przewidział również nagrody pocieszenia – za miejsce IV i dalsze, w zależności od liczby uczestników.
8) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu17.10.2020 r. podczas ” I Lubichowskiego Święta Dyni „
w tym dniu także odbędzie się  wręczenie nagród.
 9) Nagrody
 Organizator przyzna zwycięzcom konkursu dyplomy oraz za pierwsze trzy miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe.
VI) Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala i rozstrzyga Organizator.
 VII) Uczestnictwo w konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację zdjęć z wydarzenia i podaniem danych osobowych zwycięzców.