Podsumowanie roku 2019 przez Wójta Gminy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubichowo !

Za nami rok 2019. Chciałbym podsumować ten miniony rok by zaprezentować działania jakie miały miejsce w naszej gminie w każdej z dziedzin życia zarówno gospodarczego jak i społecznego.
Ten rok był dla Nas bardzo pracowity. Wszyscy musieliśmy się wykazać ogromnym zaangażowaniem w realizację założonych zadań.
Jest kilka tematów, spraw jeszcze sprzed lat, które dopiero teraz będą możliwe do realizacji i mam ogromną nadzieję że wszystko uda się wykonać.
Przez ten rok udało się rozwiązać wiele problemów większych i mniejszych, pozamykać niektóre inwestycje, ale i też rozpocząć nowe.
Staram się zwracać szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców nie tylko z zakresu infrastruktury, kultury, sportu i turystyki.
Lubichowo to gmina rolnicza, ale też turystyczna i w tym roku pragnę skupić się na rozwoju turystyki w szerokim tego słowa znaczeniu.

Łącząc fundusze gminne, sołeckie oraz pozyskane środki w 2019 roku wykonaliśmy:

-pierwszy etap kanalizacji w Ocyplu (ca. 6 mln),
-przebudowę ulicy Północnej w Lubichowie,
-przebudowę trzech odcinków dróg gminnych z płyt Youmb, dofinansowanych ze środków FDS w kwocie 2,7 mln zł.
o długości 900 mb każdy,
-wyremontowano newralgiczne odcinki dróg gminnych w Wilczych Błotach, Szteklinie, Osowie Leśnym, Zielonej Górze,
-wyremontowano newralgiczne odcinki dróg gminnych w Bietowie, Lubichowie, Mościskach, Smolnikach oraz we Wdzie,
-wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz,
oraz szereg mniejszych inwestycji o dużym znaczeniu dla mieszkańców.

Rozpoczęliśmy inwestycje:

-wymianę wodomierzy z odczytem radiowym na terenie całej Gminy
-przebudowę odcinka drogi o długości 2,5 km wykonany z masy bitumicznej z pełną infrastrukturą drogową na odcinku Wda-Lubichowo.
-podpisaliśmy umowę na wykonanie studni głębinowych w miejscowościach Zielona Góra oraz Zelgoszcz

Planujemy inwestycje:

-kontynuacja budowy kanalizacji w Ocyplu,
-kontynuacja wymiany wodomierzy z odczytem radiowym na terenie całej Gminy (optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej)
-złożono wniosek o dofinansowanie z FDS na przebudowę dróg gminnych. Wnioski na 2020 rok opiewają na 10 odcinków dróg każdy o długości 990 m.b.,
-w trosce o najmłodszych planujemy rozbudowę przedszkola w Lubichowie. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na klub dziecięcy edycja „Maluch 2020” skąd możemy otrzymać
990 tyś. zł dofinansowania. Nasz wkład będzie wynosił
250 tyś zł. Na tą okoliczność planujemy kupić nieruchomość zabudowaną sąsiadującą z przedszkolem.
-modernizacje hydroforni na terenie całej Gminy,
-budowa chodników w kierunku Mościsk oraz Lubichowo-Bietowo,
-rozwój infrastruktury oświetlenia drogowego,
-kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Lubichowie oraz kanalizacji ściekowej w kierunku Szteklina.

Drodzy Państwo,
budżet jakim dysponujemy, to nie tylko budowa infrastruktury drogowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także mała infrastruktura w poszczególnych sołectwach.
W ramach tych działań doposażyliśmy i wyremontowaliśmy niektóre świetlice, wybudowaliśmy place zabaw oraz cały czas doposażamy te istniejące tak by nasi najmłodsi mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas.
Wymienione zostały niektóre wiaty przystankowe, co ważne jest dla osób korzystających z komunikacji.
W trosce o mieszkańców wdrażamy w naszą gminę tematy ekologiczne.
W urzędzie nastąpiła wymiana pieca węglowego na kocioł na „pelet”. Zakończyliśmy także montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie, Oczyszczalni Ścieków, Publicznym Przedszkolu oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.
Zamierzamy także modernizować kotłownie w szkołach.
W pierwszej kolejności wymienimy kocioł z oleju opałowego na eko-groszek .
Systematycznie usuwamy z gospodarstw domowych wyroby zawierające azbest.
Powstały cztery Otwarte Strefy Aktywności w Smolnikach, Lipinkach Królewskich, Lubichowie oraz Mermecie. Przygotowywaliśmy plaże gminne na sezon letni oczyszczając wejścia do wody oraz dokonując wymiany piasku.
W Szteklinie dla bezpieczeństwa korzystających z kąpieliska, ogrodziliśmy plażę oraz plac zabaw.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo na drogach w czasie zimy zakupionych zostało 25 pojemników na piasek, które rozmieszczone zostały na terenie całej Gminy.
W 2019 roku przy współpracy GOK Lubichowo udało się nam zorganizować wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych między innymi Dożynki Gminne na których nie zabrakło polskich gwiazd muzyki. W grudniu zorganizowaliśmy pierwsze Mikołajki w plenerze.

Budżet Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne.
Cały czas wsłuchuję się w Państwa głosy i z wielką starannością reaguję.
Działania swoje oraz moich współpracowników oceniam na wysokim poziomie.
Były one dostosowane do możliwości finansowych budżetu.
Pragnę bardzo podziękować wszystkim pracownikom UG za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję instytucjom z którymi współpraca pozwala na poszerzanie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla Naszych mieszkańców.
Dziękuję Państwu, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za wsparcie.

Wójt Gminy Lubichowo-Andrzej Toczek