Uroczyste odsłonięcie Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia asp. Policji Bronisława Kuchty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 września odbyło się uroczyste odsłonięcie Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia asp. Policji Bronisława Kuchty, mieszczącego się przy Publicznej szkole Podstawowej im.ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie.

„Panie Posterunkowy,
Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
Im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
Przechowają pamięć o Panu i o 6 tysiącach polskich policjantów, zamordowanych w sowieckiej niewoli.
Chwała Bohaterom! Hańba zbrodniarzom!”

Te słowa stały się mottem uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci aspiranta policji Bronisława Kuchty zamordowanego w Twerze przez NKWD.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystą Mszą Św., celebrowaną przez ks. proboszcza kan. Tomasza Patokę, w naszym lubichowskim kościele. Eucharystia zgromadziła nie tylko – uczniów i nauczycieli, – ale przede wszystkim znamienitych gości. Swą obecnością zaszczycili nas: poseł na Sejm RP – Jan Kilian, senator RP– Antoni Szymański, starosta starogardzki – Kazimierz Chyła, wójt Gminy Lubichowo – Andrzej Toczek, delegacja z Powiatowej Komendy Policji ze Starogardu Gdańskiego z Panem Komendantem insi. Bogusławem Ziembą na czele, przedstawiciele IPN-u, rodzina Bronisława Kuchty oraz Pani Irena Ukleja, która cudem ocalała z gehenny, jaką przeżyła na Syberii.
Po Eucharystii uczestniczyliśmy w prelekcji, którą poprowadził Pan dr Piotr Szubarczyk, przybliżając nam sylwetkę
ASP. Bronisława Kuchty oraz ponad sześciu tysięcy polskich policjantów zamordowanych w sowieckiej niewoli.

Po czasie refleksji i zadumy, jaki przeżyliśmy w kościele, udaliśmy się w asyście zaproszonych gości, pocztów sztandarowych na plac przyszkolny, gdzie odbyła się część oficjalna. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem hymnu państwowego i zaciągnięciem warty honorowej przez przedstawicieli policji. Następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości i montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów kl. VII b, VIII b i VIII c. Później nastąpiło poświęcenie tablicy ku czci lokalnego bohatera oraz złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje ku chwale i pamięci wszystkich ofiar Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska.

Uroczystość wyryła w naszych sercach i pamięci bohatera lubichowskiej społeczności, który służył Polsce w 1939 roku do końca… Trwał na posterunku do momentu aresztowania przez sowieckich agresorów. Był to dzień zadumy i okazja do uczenia się i kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.
Tekst napisały: Magdalena Kuchta i Małgorzata Zaborowska.