Festyn Integracyjny Sportowo-Ekologiczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Festyn integracyjny sportowo-ekologiczny

sobota, 21 września 2019r.
godz. 10.00-13.00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, ul. Dworcowa

w programie:

*bieg rodzinny do byłego dworca dla najmłodszych i najstarszych
*bieg główny "Lubichowski Cross 10/218"

*punkt informacyjny Związku Gmin Wierzyca oraz zgłaszania odpadów do PSZOK:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym akumulatory i baterie,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte opony
odpady odbierane będą w domu po zgłoszeniu na festynie
*konkursy ekologiczne z nagrodami dla dzieci i młodzieży
*gry i zabawy proekologiczne i prozdrowotne

organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lubichowie
Fundacja Kulturalne Pomorze

partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Nadleśnictwo Lubichowo
Związek Gmin Wierzyca
SUEZ Północ Sp. z o.o.
Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie
Sołectwo Lubichowo