Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dzień 2 września 2019 roku zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie, jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru. Uroczystość zainaugurowano Mszą świętą w Parafii św. Jakuba Starszego w Lubichowie , którą odprawił ksiądz Kanonik Tomasz Patoka. W obecności wszystkich zgromadzonych ksiądz Kanonik poświęcił i pobłogosławił sztandar, a następnie wręczył go przedstawicielom Rady Rodziców.

Po zakończeniu Mszy Świętej w kierunku szkoły uroczyście podążył korowód, który poprowadziła Rada Rodziców niosąca sztandar. W dalszej kolejności maszerowali uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej, gdzie nadano oficjalnie imię szkole. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście Wójt Gminy Lubichowo- Andrzej Toczek, Przewodniczący Rady Gminy -Juliusz Kalinowski, zastępca Wójta Pan Rafał Wachowiak,
ks. Stanisław Piastowski –Proboszcz Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gd., Radni Gminy, Skarbnik Gminy Lubichowo Pani Danuta Klein,  Dyrektorzy placówek oświatowych gminy oraz placówek zaprzyjaźnionych, Sołtysi obwodu szkoły, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy. Pani Dyrektor szkoły Justyna Kacała serdecznie przywitała wszystkich zebranych z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu szkoły oraz złożyła szczególnie podziękowanie dotychczasowemu Dyrektorowi Gimnazjum w Lubichowie Panu Jerzemu Fiałek za współpracę oraz wsparcie jakie otrzymała.  

Gościem był także Poseł na Sejm Pan Jan Kilian, który wspomniał o bardzo ważnym wydarzeniu dla Polaków- 1 września 1939 Ataku Niemiec na Polskę i początku II wojny światowej. Podkreślał, że dzięki tym walczącym wtedy ludziom dziś Polska jest taka silna. Głos zabrał Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek, który życzył uczniom i nauczycielom by godnie reprezentowali imię Szkoły i strzegli swego sztandaru jak największego skarbu. Życzyłby w sercach zawsze na pierwszym miejscu gościł u nich: Bóg, Honor, Ojczyzna. Podkreślił także, jakim ogromnym zaszczytem jest mieć za patrona Prymasa Tysiąclecia. Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było umieszczenie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru przez sponsorów oraz honorowych gości:

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Pani dyrektor, która podziękowała im za ten cenny dar i przekazała go przedstawicielom społeczności uczniowskiej. Uczniowie, przyjmując Sztandar, „przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej Ojczyzny”. W części artystycznej przygotowanej przez uczniów oddano ukłon ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu gdzie podkreślano jego patriotyzm. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz religijnymi pieśniami.

 Uroczystość nadania szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenia i przekazania Sztandaru podsumowały wymowne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które umieszczone były na tablicy: „Sztuką jest umierać za ojczyznę, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Niech będą one wskazówką dla nas wszystkich i na długo pozostaną w naszych sercach.