BEZ GRANIC 2.0 - MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO AKTYWIZACJI MŁODYCH OSÓB

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre realizuje projekt pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej).

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, opolskie lub pomorskie które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczą się,
 • nie szkolą się.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:

 • Osoby z niepełnosprawnością (tj . posiadających orzecznictwo z ZUS lub zaświadczenie lekarskie)
 • Osoby do 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 m-cy;
 • Osoby powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy;
 • Osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym;
 • Osoby, które opuściły pieczę zastępczą, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze organizatora.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. Przygotowanie do mobilności – realizowane w Polsce, trwa ok. 2-3 miesiące i obejmuje:
 1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu:
 3. a) Warsztat integracyjny (6 godzin),
 4. b) Kurs rozwoju osobistego (30 godzin) – cykl warsztatów: radzenie sobie ze stresem; komunikacja i asertywność; praca w grupach; role grupowe; poczucie własnej wartości i samoocena; zarządzanie budżetem prywatnym.
 5. c) Indywidualne konsultacje z mentorem.
 6. Przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego (100 godzin);
 7. Przygotowanie kulturowe – zapoznanie się z kulturą Irlandii (12 godzin).
 8. Wideo rozmowa z mentorem ponadnarodowym – mająca na celu dobór praktyki.

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w warsztatach oraz kursie języka angielskiego w ramach przygotowania do mobilności,
 • Serwis kawowy i obiad.
 1. Mobilność ponadnarodowa – wyjazd do Irlandii (Cork) trwający 60 dni:


Podczas pobytu w Irlandii uczestnicy wezmą udział w zagranicznej praktyce zawodowej, w branży uzgodnionej z mentorem ponadnarodowym m.in.:

 1. a) Biuro (pracownik biurowy, księgowy),
 2. b) Gastronomia (kucharz, kelner, barista),
 3. c) Zdowie i uroda (kosmetyczka, masażysta),
 4. d) IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

Dodatkowo podczas wyjazdu dla uczestników zostaną zorganizowane:

 1. Kurs pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie Manual Handling (polski odpowiednik BHP).
 3. Kurs branżowego języka angielskiego.
 4. Warsztat interkulturowy – zapoznanie uczestników z miastem oraz zasadami kulturowymi w miejscu pracy, w komunikacji, w sklepie, itd.
 5. Wycieczki krajoznawcze.

W związku z realizacją wyjazdu uczestnicy maja zapewnione BEZPŁATNIE:

 • Przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie,
 • Dojazdy na praktykę,
 • Środki na spędzenie czasu wolnego.

 Aktywizacja zawodowa – trwa do 3 miesięcy od powrotu z Irlandii i obejmuje:

 1. Spotkanie podsumowujące z mentorem.
 2. Wsparcie doradcy zawodowego (ok. 4 godzin/osobę) – wsparcie podczas przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Przygotowanie zawodowe – kursy zawodowe dla chętnych osób.
 4. Spotkanie uczestników z przedstawicielami pracodawców i związków (6 godzin).

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy i obiad.

  

Poniżej przesyłamy link do plakatu oraz ulotek projektu znajdujący się na naszej stronie internetowej http://bezgranic.zgd.com.pl/ulotka-bez-granic-2-0/.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w rekrutacji jesteśmy w stanie dostarczyć plakaty oraz ulotki dotyczące projektu.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem projektu p. Klaudią Rzeczkowską, tel. 91 85 22 611,

e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/bezgranic2.0/?ref=bookmarks.

____________________________________

(tekst: www.bezgranic.zgd.com.pl)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie