MERMET – AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

We wtorek 21. maja br. Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek w towarzystwie Witolda Małafiejskiego – Sołtysa wsi Mermet podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10 tys. złotych na realizację zadania pn. „Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Mermet”. Dotacja pochodzi z Programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”.

 

Zadanie, o którym mowa w umowie zostanie wykonane zgodnie z koncepcją zawartą we wniosku aplikacyjnym złożonym przez Gminę Lubichowo oraz zakresem rzeczowym realizacji prac dla w/w zadania. Mieszkańcy Mermetu zyskają do swojej dyspozycji plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury. Realizacja inwestycji będzie oddana do użytkowania mieszkańcom sołectwa jeszcze w tym roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie