4 MARCA ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE E-DOWODY OSOBISTE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 4 marca będzie można składać wnioski o elektroniczne dowody osobiste. Do wniosku trzeba dołączyć zdjęcie, a jego wyrobienie będzie bezpłatne. Nowe dokumenty będą mieć czip i mają nam umożliwić m.in. załatwianie spraw urzędowych.

Wnioski na nowe dowody osobiste będą wydawane w pok. 5 Urzędu Gminy Lubichowo.


UWAGA! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać!

(czytaj całość) 

CO TO JEST E-DOWÓD?
 
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.
 
Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.
 
WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
 
* e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty),
* elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
 
GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O E-DOWÓD?
 
Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
 
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.
 
Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:
* w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
* przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl). Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).
 
Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.
 
GDZIE I JAK ZGŁOSIĆ ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB USZKODZENIE E-DOWODU?
 
Jeśli nie wiesz, gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni.
 
Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony.
 
Jeśli cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny.
 
Wniosek o zawieszenie/odwieszenie dowodu możesz złożyć:
* w dowolnym urzędzie gminy,
* przez Internet
 
Wizualnie w dowodach niewiele się zmieni. Jedynie na pierwszej stronie pojawi się dodatkowy numer CAN, umożliwiający korzystanie z elektronicznych funkcji dowodu. Razem z dowodem w zabezpieczonej kopercie otrzymamy także czterocyfrowy numer PIN1 i sześcicyfrowy numer PIN2.
 
Pierwszy umożliwi korzystanie z całej sieci internetowej urzędów, sprawdzanie stanu konta w ZUS, weryfikację korzystania z usług medycznych w ramach NFZ, złożenie lub sprawdzenie zeznania w urzędzie skarbowym, sprawdzenie punktów karnych itd. Drugi PIN służy do składania na odległość podpisu pod różnymi urzędowymi pismami. Dowód osobisty zastąpi też papierowe recepty (w aptece po jego okazaniu odczytają w systemie informatycznym, jakie lekarstwa lekarz nam przepisał), umożliwi rejestrację w przychodni przez internet, a także złożenie tzw. podpisu kwalifikowanego przy zawieraniu umów na odległość.
 
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl
 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie