Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego rozpoczyna poszukiwania świadków i rodzin pomordowanych w Szpęgawsku jesienią 1939 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji filmu dokumentalnego poświęconego zbrodni dokonanej przez Niemców w Lesie Szpęgawskim w 1939 roku. Będzie to trzeci, po filmach „Karolewo 1939” i „Dąbrowa 1939”, odcinek serii „Zbrodnia pomorska 1939”, którą realizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Szpęgawsk to jedno z największych miejsc kaźni polskiej ludności cywilnej na Pomorzu Gdańskim w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Z imienia i nazwiska znanych jest 2377 ofiar, a całkowitą liczbę szacuje się na ok. 5-7 tysięcy.

W temacie zbrodni szpęgawskiej Lubichowo zajmuje ważne miejsce. Wśród znanych z imienia i nazwiska ofiar zamordowanych w Lesie Szpęgawskim znalazło się co najmniej 25 mieszkańców tej gminy. Byli to m. in. ks. proboszcz Alojzy Rapior, Franciszek Müller - nauczyciel i działacz Związku Harcerstwa Polskiego, Franciszek Sagan – kierownik szkoły w miejscowości Wda oraz wielu innych kapłanów, nauczycieli, robotników z Lubichowa, Wilczych Błot, Osowa Leśnego, Mościsk, Szteklina i innych miejscowości Waszej gminy. W Lubichowie zlokalizowany był również areszt zarządzany przez niemiecką żandarmerię, gdzie przetrzymywano więźniów, których później przewożono do większych więzień, a stamtąd – na masowe egzekucje do Lasu Szpęgawskiego.

Nasza produkcja oparta będzie na kwerendzie archiwalnej, źródłach pisanych, wywiadach ze świadkami i na filmowej rekonstrukcji wydarzeń. Uzyskaliśmy merytoryczne wsparcie ze strony Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Regionalnej Grupy Popularyzacji Mikrohistorii ze Starogardu Gdańskiego, a także częściowe wsparcie finansowe Urzędu Miasta Starogard Gdański. Koszty produkcji jednakże przewyższają uzyskaną dotację, w związku z czym zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe filmu, w którym pokazane zostaną także wydarzenia, dokumenty i postaci związane z Lubichowem. Zapraszamy również mieszkańców gminy do statystowania w filmie.

Zapewniamy, iż logotypy instytucji wspierających znajdą się na wszystkich materiałach promujących dokument. Gwarantujemy również bezpłatne pokazy filmu dla społeczności lokalnej. Liczymy na owocną współpracę.

Ważne jest, by pamięć o tragicznych wydarzeniach, do których doszło na terenie Lasu Szpęgawskiego, i o ludziach, którzy zapłacili życiem za to, że byli Polakami. Trzeba zadbać, by pamięć o nich została zachowana nie tylko lokalnie jako fragment historii regionalnej, ale by trafiła do świadomości Polaków i stała się częścią historii powszechnej.