Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Dożynki 2018

Dożynki 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE LUBICHOWO 8 IX 2018r.

    Zgodnie ze staropolskim obyczajem, wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Dożynki to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom za pracę. Z rolniczego trudu rodzi się chleb, dar Opatrzności Bożej i podstawowy produkt naszego życia. To również czas  refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby było z czego upiec nasz chleb powszedni i aby go sprawiedliwie podzielić. Zboże i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania Boga i człowieka.Po przemarszu  dożynkowego korowodu od Urzędu Gminy do kościoła została odprawiona msza święta dziękczynna za zebrane plony pod przewodnictwem  ks. proboszcza Łukasza Synoradzkiego.

 

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE LUBICHOWO 8 IX 2018r.

Zgodnie ze staropolskim obyczajem, wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Dożynki to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom za pracę. Z rolniczego trudu rodzi się chleb, dar Opatrzności Bożej i podstawowy produkt naszego życia. To również czas  refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby było z czego upiec nasz chleb powszedni i aby go sprawiedliwie podzielić. Zboże i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania Boga i człowieka.Po przemarszu  dożynkowego korowodu od Urzędu Gminy do kościoła została odprawiona msza święta dziękczynna za zebrane plony pod przewodnictwem  ks. proboszcza Łukasza Synoradzkiego. Po mszy świętej korowód przeszedł na plac dożynkowy. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania przez Starostów dożynek Wójtowi Gminy Sławomirowi Bielińskiemu  chleba upieczony z tegorocznego ziarna. Dziękując za otrzymany bochen chleba stwierdził, że to wymowny dar naszej ziemi i ma nadzieję, że nie zabraknie tego chleba w żadnej rodzinie w naszej gminie. Wójt wraz ze starostami dożynek oraz Lubichowskimi Kociewiakami podzielili się chlebem z mieszkańcami i gośćmi.

Wójt w okolicznościowym przemówieniu powiedział min. in.: „Dożynki to tradycyjne święto radości płynące z zakończenia żniw, podczas którego, pochylamy się nad trudem rolników i wyrażamy wdzięczność za zebrane plony i chleb.W ludowej tradycji dożynki to staropolski obyczaj nakazujący rolnikom świętować pomyślne zebranie końcowych plonów. Dziękując za  zbiory, z ostatnich ściętych kłosów, rolnicy wiją wieńce, które mają zapewnić przychylność natury na przyszły rok. Dziś również możemy podziwiać wspaniałe wieńce, w których kształcie zamknięta jest cała radość z zakończonej pracy.

Jak doniosłym świętem dla rolnika i wsi są dożynki może świadczyć, fakt że to chyba jedyne święto, które obchodzone jest tak uroczyście na terenie całej Polski, w pojedynczych wsiach, sołectwach, gminach, jak i na szczeblu powiatu, województwa, a największe krajowe na Jasnej Górze w Częstochowie, w których w tym roku osobiście mogłem uczestniczyć razem z delegacją województwa pomorskiego i złożyć dziękczynienie za plony i modlić się w intencji naszych lubichowskich rolników.

Podsumowujemy dziś  efekty całorocznej trudnej pracy rolnika, dziękując jednocześnie Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu, za chleb. Ziemia która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi, z niej czerpiemy owoce niezbędne dla życia. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Spotykając się i świętując zakończenie okresu żniw, dajemy wyraz szacunku dla przyrody i ciężkiej pracy, miłości do ziemi, przywiązania do woli zachowania zwyczajów naszych dziadów.

To wy drodzy rolnicy znacie i doświadczacie trudu w jakim rodzą się plony ziemi. Mijający rokbył niekorzystny dla upraw polowych. Tegoroczna susza zniweczyła w znaczącym stopniu Waszą ciężką pracę na roli. Straty w plonach zbóż, rzepaku, na UZ jaki i roślinach okopowych i pastewnych były w naszej gminie bardzo duże. Widząc ogrom klęski jaka dotknęła obszar naszej gminyjako jedna z pierwszych gmin w województwie powołaliśmy komisje do szacowania strat w uprawach. Rolnicy z naszej gminy złożyli  170 wniosków o oszacowanie strat. Powierzchnia, na której wystąpiła klęska suszy to 2811 ha a łączna wartość oszacowanych strat wyliczona przez komisję na polach naszych rolników wyniosła 3.880.545 zł. Wierzę, że zapowiadana pomoc naszego Rządu będzie realna, wymierna do poniesionych strat i trafi ona jak najszybciej do rolników.

Tegoroczne dożynki wpisują się w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym miejscu należy podkreślić zasługi polskiego chłopa w walce o niepodległość Ojczyzny. Na sztandarach rolników zapisane są często słowa „Żywią i bronią”. Jakże oddają one istotę życia chłopów polskich i poświęcenie ich w walce o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polski. To oni nie szczędzili własnej krwi w Insurekcji Kościuszkowskiej, w Powstaniach o niepodległość podczas zaborów, stanęli na wezwanie Wincentego Witosa w 1920 roku w obronie przed nawałnicą bolszewicką, walczyli w Wojsku Polskim na wszystkich frontach II wojny światowej, wBatalionach Chłopskich i Armii Krajowej z najeźdźcą hitlerowskim. Niech ich bohaterska postawa i poświecenie na

Nasza gmina osiąga duże sukcesy, jest to efekt ciężkiej pracy rolników oraz wszystkich mieszkańców, którym serdecznie dziękuje za rzetelną pracę, inicjatywę i codzienny trud. Dzisiaj też warto podsumować krótkokolejną kadencję pracy samorządu. Jest to kolejna kadencja intensywnego rozwoju naszej gminy, budowy nowej infrastruktury i poprawy poziomu życia naszych mieszkańców. Wykonano ponad 120 różnych ważnych zadań inwestycyjnych. Wybudowano ponad 17 km wodociągów, nowoczesne boiska z bieżniami lekkoatletycznymi w Lubichowie, wyremontowano i doposażono świetlice wiejskie i place zabaw, doposażono jednostki OSP i podniesiono standard remiz.W tym roku rozpoczyna się budowa I etapu kanalizacji wsi Ocypel o łącznej wartości ponad 5,6 mln zł, ale przede wszystkim cieszy to, że największe środki bo ponad 57 % wartości wszystkich inwestycji w mijającej kadencji stanowiły wydatki na drogi. Wybudowano 6 km dróg asfaltowych oraz poprawiona nawierzchnie z płyt betonowych jumbo łącznie na odcinkach ok. 10 km. Są to kolejne zrealizowane inwestycje podnoszące poziom życia mieszkańców we wszystkich wsiach i sołectwach w gminie”.

Honor starostów  dożynek pełniliPaństwo Anna i Tadeusz Jakubowscy ze wsi Budy. Starostwie dożynek  wpisują sięw bogate tradycje rolników, którzy umiłowali pracę na roli od swoich ojców i dziadów. Są kolejnym pokoleniem kontynuującym prace na roli. Przejęlioni gospodarstwo rolne po swoich rodzicach w 1995 roku. Obecnie gospodarują na 57 ha ziemi. Na gruntach klasy od III b do V uprawiane są głównie zboża – 30 ha, kukurydza na kiszonkę oraz UZ. Uprawy przeznaczane są na paszę dla bydła i trzody chlewnej.Produkcja zwierzęca w gospodarstwie to chów bydła mlecznego i opasowego – 60 szt. oraz trzoda chlewna w cyklu zamkniętym o rocznej produkcji 300 sztuk tuczników. Gospodarstwo posiada duży park maszynowy.Państwo Jakubowscy wychowali 3 dzieci i doczekali się już 1 wnuka.Pani Ania aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi. Obecnie jest przewodniczącą KGW w Zielonej Górze. KGW ma bogaty dorobek, wielokrotnie brało udział w różnych imprezach środowiskowych, turniejach, występach - promując gminę Lubichowo.Wójt Gminy podziękował za to wszystko oraz   złożył życzenia wszystkim rolnikom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności i aby  następne lata były łaskawsze dla rolnictwa.

Jednocześnie podziękował  wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację dzisiejszych dożynek – szczególnie Sołtysom, KGW, GOK w Lubichowie, PG w Lubichowie oraz pracownikom Urzędu Gminy, druhom z OSP Lubichowo i doradcom ODR. Dziękuję sponsorom:, BS w Lubichowie, Firmie Iglotex, Firmie Herold, Państwu Barbarze i Tadeuszowi Doring, Bartłomiejowi Doring, Pomorskiej Izbie Rolniczej, Zrzeszeniu Producentów Trzody Chlewnej „Kociewie”, Państwu Krystynie i Januszowi Patanowskim, ZUOK Stary Las, Pani Danucie Polonis.

Po przemowie Wójta  głos zabrali goście. Po  przedstawieniu wyników konkursów na najpiękniejszy wieniec ipiękną wieś rozpoczęła się część artystyczna. Piękna pogoda sprzyjała  zabawie, która potrwała do późnych godzin.