Rozpoczyna się budowa kanalizacji do Ocypla !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 11 września Wójt Gminy Lubichowo Sławomir Bieliński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółką z Chojnic reprezentowaną przez Pana Sławomira Tuńskiego na budowę kanalizacji do Ocypla. Planowane zadanie jest współfinansowane w ramach operacji „Gospodarka wodno- ściekowa", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym wynosi: 5.663.415,80 zł. Realizacja budowy przebiegać będzie w dwóch etapach.

I etap wykonawca zobowiązuje się zakończyć do 30 listopada tego roku, natomiast II etap planuje się zakończyć 13 września 2019 roku. Wójt nie ukrywa zadowolenia z tej dobrej wiadomości dla mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego.